Vérian Zorgcentrale
Vérian home

U bent ontevreden? Laat het ons weten!

Wij vinden een goede relatie met onze cliënten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen. Als u niet zelf uw klacht kunt indienen, kan uw partner, wettelijk vertegenwoordiger, een familielid of mantelzorger namens u de klacht bij Vérian indienen. U kunt op verschillende manieren uw klacht bespreekbaar maken.

1. Klacht bespreken met de medewerker en/of diens leidinggevende

Vaak klaart de lucht al als u uw onvrede bespreekbaar maakt bij de betreffende medewerker van Vérian of diens leidinggevende. Lukt dit om wat voor reden dan ook niet naar volle tevredenheid of heeft het gesprek niet geleid tot een oplossing. Dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachtensecretariaat van Vérian.

2. Klacht indienen bij het Klachtensecretariaat van Vérian

Uw klacht kunt u kosteloos bij ons Klachtensecretariaat kwijt. Hiervoor kunt u digitaal het klachtenformulier invullen of telefonisch doorgeven of per post. Een klacht bij het klachtensecretariaat indienen is kosteloos.

3. Klacht indienen bij de Klachtencommissie van Vérian

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht via het klachtensecretariaat, dan kunt u uw klacht (schriftelijk) voorleggen aan de Klachtencommissie klacht. Een klacht indienen bij de klachtencommissie is kosteloos. Mocht uw klacht nog niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie Zorginstellingen Klachten. Hieraan zijn wel kosten verbonden.