Vrian Zorgcentrale
Vrian home

Zorg met het kwaliteitskeurmerk HKZ

Thuiszorg Vérian is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk Harmonisatie Kwaliteit Zorginstelling of wel HKZ  Dit certificaat geeft aan dat Vérian verantwoorde zorg levert. Zorg waarbij de cliënt centraal staat.

U ziet dit op verschillende manieren terugkomen in onze dagelijkse werkzaamheden:

Om het HKZ-certificaat te behouden wordt Vérian jaarlijks gecontroleerd door een externe, onafhankelijke organisatie.

Wijziging op de Leveringsvoorwaarden

Let op! Per 9 juli 2015 zijn nieuwe wettelijke consumentenregels in werking getreden.

In onze algemene voorwaarden staat nog een bepaling die gebaseerd is op de oude wettelijke situatie. Lees in plaats van artikel  34, lid 4 s.v.p.: “Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt.” De tekst van de algemene voorwaarden zal hierop worden aangepast.