Naar inhoud
  • Coronavirus 02-04-2020: Brief aan cliënten Verpleging & Verzorging en Specialistische verpleegkundige zorg

Coronavirus 02-04-2020: Brief aan cliënten Verpleging & Verzorging en Specialistische verpleegkundige zorg

2 apr 2020

Geachte heer, mevrouw,

Het kan u niet zijn ontgaan. De zorg staat voor enorme uitdagingen als gevolg van het Covid-19 virus (coronavirus). Ook thuiszorgaanbieders merken de gevolgen hiervan en doen er alles aan om u zo goed mogelijk zorg te blijven leveren. Vérian werkt hiervoor nauw samen met de ziekenhuizen en alle andere zorgorganisaties in de regio.

Veiligheid boven alles!
Anderhalve meter afstand. Dat is de richtlijn, maar in de zorg natuurlijk moeilijk te volgen. De beste bescherming bieden wij door een goede handhygiëne. Helaas is desinfecterende handgel nog steeds schaars. We zijn dan ook erg blij met alle zeeppompjes en schone handdoekjes die onze cliënten voor onze medewerkers klaarleggen. Daarnaast gebruiken wij de wettelijk voorgeschreven beschermingsmiddelen. Wij doen dit voor zowel uw veiligheid als die van onze medewerkers.

Deze beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, zijn moeilijk te verkrijgen en beperkt op voorraad. Op dit moment hebben wij nog wel voldoende, maar onze voorraad moet wel regelmatig bijgevuld worden.

In de zorgverlening hebben wij een splitsing gemaakt tussen routes met cliënten waarbij géén sprake is van (een vermoeden van) het coronavirus en cliënten mèt (een vermoeden van) het coronavirus. Op deze laatste genoemde “corona” route werkt een vaste groep van medewerkers. Dit om zo veilig mogelijk te kunnen werken en zo efficiënt mogelijk om te kunnen gaan met beschermende middelen.

Levert Vérian alle zorg nog gewoon door?
Zoals u in de media hoort, zijn door het coronavirus ook veel zorgmedewerkers ziek geworden. Ook zijn er meer zieke cliënten en vraagt het werken met beschermende maatregelen zoals handschoenen, schorten en mondkapjes meer tijd van de teams wijkverpleging. Op dit moment lukt het Vérian nog om de zorg zoveel mogelijk volgens bestaande afspraken voort te zetten. Wanneer hier verandering in komt, brengen wij u hiervan op de hoogte. Bij cliënten met (een vermoeden van) het coronavirus, wordt alleen zorg geleverd, indien dit noodzakelijk is. Dit gebeurt altijd in onderling overleg.

Wanneer worden thuiszorgmedewerkers getest?
Volgens het nieuwe testbeleid van het RIVM kan een medewerker getest worden, wanneer er geen andere medewerkers beschikbaar zijn voor de zorg en de zorg niet uitgesteld kan worden. Dit kan alleen als er voldoende testcapaciteit beschikbaar is. De GGD heeft aangegeven dat er nog steeds een groot tekort is aan testmateriaal Zij testen dus alleen in echt noodzakelijke cliëntsituaties en met name het ziekenhuispersoneel. Wij zijn dus extra alert op vroegtijdige symptomen en vermoedens van Covid-19. Onze medewerkers worden steeds opnieuw geïnformeerd over eventuele nieuwe informatie van het RIVM. Ook volgen wij het advies van huisartsen op.

Dank voor uw medewerking
Wij begrijpen dat het voor u, als kwetsbare cliënt of oudere, een angstige tijd is. Vérian doet er alles aan om te zorgen voor de veiligheid voor onze medewerkers en voor u als cliënt. Wij kunnen er alleen samen voor zorgen dat iedereen de noodzakelijke zorg op een veilige manier blijft ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Directie Vérian

Cookie-instellingen

Vérian maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren