Naar inhoud
  • Coronavirus 19-10-2020 - Brief aan cliënten

Coronavirus 19-10-2020 - Brief aan cliënten

19 okt 2020

Geachte heer, mevrouw,

Door de verdere verspreiding van het coronavirus heeft de overheid op dinsdag 13 oktober jl. verscherpte maatregelen aangekondigd. Vérian doet er alles aan om u en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen en u de gewenste zorg te blijven leveren. Wij werken hiervoor nauw samen met de ziekenhuizen en andere zorgorganisaties in de regio.

Extra aandacht voor veiligheid

Anderhalve meter afstand is en blijft de richtlijn. In de zorg is dit, afhankelijk van de zorgverlening, niet altijd mogelijk. De beste bescherming bieden wij door goede handhygiëne toe te passen en het gebruik van desinfecterende handgel. Daarnaast zijn wij erg blij met alle zeeppompjes en schone handdoekjes, die u als cliënt voor onze medewerkers klaarlegt. Ook dragen alle medewerkers van de verpleging en verzorging preventief een mondkapje en onze overige zorgmedewerkers ook, als de afstand van 1,5 meter niet in acht kan worden genomen.

Indien u klachten vertoont die passen bij het coronavirus of als u het coronavirus heeft (zie www.rivm.nl/coronavirus-covid-19), gebruiken wij uiteraard de wettelijk voorgeschreven beschermingsmiddelen.

Wij zouden het op prijs stellen als u tijdens de zorgverlening bij voorkeur alleen in huis aanwezig bent of in ieder geval niet met meer dan 2 personen. Met de aanwezigheid van onze medewerker wordt dan het maximale aantal ‘gasten’ in huis aangehouden, zoals ook aangegeven door de overheid. Onze cliëntenraad onderschrijft dit standpunt. Tot slot is het van groot belang dat u onnodige risico’s voorkomt en zich houdt aan de landelijke richtlijnen. Wij vragen u dit voor zowel uw eigen veiligheid als die van onze medewerkers.

Levering van zorg door Vérian

Zoals aangegeven, doet Vérian er alles aan om de zorg zo goed mogelijk te blijven leveren. Wel vragen wij uw begrip voor de situatie, die ons allen betreft. Zo kan het voorkomen dat u de zorg op een ander tijdstip ontvangt dan u van ons gewend bent of dat de zorg wordt verleend door een andere zorgmedewerker. Bij cliënten met (een vermoeden van) het coronavirus, kijken we kritisch naar welke noodzakelijke zorg verleend moet worden om zo de contactmomenten te beperken en het risico op besmetting zo beperkt mogelijk te houden. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Testen van thuiszorgmedewerkers

Wij vragen onze zorgmedewerkers zich te laten testen bij klachten, die kunnen duiden op het coronavirus. Hierdoor kan het voorkomen dat een medewerker tijdelijk niet kan werken in afwachting van de testuitslag. Wij zijn dus extra alert op vroegtijdige symptomen en vermoedens van Covid-19. Onze medewerkers worden steeds opnieuw geïnformeerd over eventuele nieuwe informatie van het RIVM.

Dank voor uw begrip en medewerking

Wij begrijpen dat het voor u, als cliënt een onzekere tijd is. Vérian doet er alles aan om te zorgen voor de veiligheid van u als cliënt en van onze medewerkers. Alleen samen kunnen wij er voor zorgen, dat iedereen de noodzakelijke zorg op een veilige manier blijft ontvangen.

Tot slot adviseren wij u onze website regelmatig in de gaten te houden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Directie Vérian

Cookie-instellingen

Vérian maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren