Naar inhoud
  • Interview met onze stomaverpleegkundigen Marijke en Rina

Interview met onze stomaverpleegkundigen Marijke en Rina

23 okt 2018

Hieronder lees je het interview met onze stomaverpleegkundigen in het magazine .CC Stoma, uitgegeven door Mediq Combicare.

Meerwaarde voor cliënten in de thuiszorg

“De thuiszorg in Nederland zou wel wat meer stomaverpleegkundigen kunnen gebruiken”, vinden Rina Eilers en Marijke Mansier. Deze in stomazorg gespecialiseerde wijkverpleegkundigen werken zelf op een unieke wijze voor thuiszorgorganisatie Vérian in de omgeving Apeldoorn. In dit artikel vertellen zij wat hun bijzondere aanpak voor stomadragers inhoudt.

Veel mensen krijgen bij thuiszorg een eenzijdig beeld van huishoudelijke hulp of ondersteuning via eenvoudige verzorgende taken. Bij Vérian vormt dat beeld slechts het topje van de ijsberg. De reguliere wijkteams worden ondersteund door hbo-geschoolde, gespecialiseerde wijkverpleegkundigen die in het hele gebied werken. Hun werkgebied reikt van Brummen tot en met Hattem en van Deventer tot en met Garderen. Er is zelfs een wijkteam in Nijmegen dat kan rekenen op ondersteuning. Zo ook op het gebied van stomazorg.

Groot bestand

Door deze overstijgende aanpak zien Rina Eilers en Marijke Mansier een groot aantal stomadragers, een werkwijze waarbij Vérian zich duidelijk onderscheidt ten opzichte van andere thuiszorgorganisaties in het land. Rina: “Wij hebben circa 500 cliënten met een stoma onder behandeling, waarvan we sommigen zeer frequent zien en anderen eens per jaar. Met hen stemmen we onderling af hoe vaak we contact onderhouden en wie daar het initiatief toe neemt. Jaarlijks komt daar een honderdtal bij, afhankelijk van de hoeveelheid aangelegde stoma’s bij mensen in deze regio.”

Daarbij zijn duidelijk verschillen in aanpak tussen het tweetal en reguliere wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden, en dan niet alleen op het gebied van gespecialiseerde kennis. “We merken dat collega’s veel zaken rondom de verzorging van de stoma van de cliënt uit handen nemen”, aldus Marijke. “Waar wij juist een hoge mate van zelfredzaamheid stimuleren bij mensen die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Naast dat we de cliënt graag zelf laten ervaren hoe het werkt, kijken we ook goed naar het juiste materiaalgebruik. Dat is in het begin soms een beetje zoeken. En bij mensen die al langere tijd een stoma hebben fungeren we als echte probleemoplossers. Deze mensen komen vaak al jaren niet meer in het ziekenhuis. Collega’s in de thuiszorg trekken dan bij ons aan de bel. Voor hen vormen we een laagdrempelig aanspreekpunt.”

Volledig ingeburgerd

De werkwijze om met hbo-geschoolde, in stomazorg gespecialiseerde wijkverpleegkundigen te werken bestaat al 14 jaar bij Vérian, maar is zeldzaam – misschien wel uniek - in Nederland. Nieuwe aanwas van hun cliëntenbestand is voornamelijk afkomstig vanuit Gelre ziekenhuizen. Maar inmiddels weten ook de huisartsen en zorgverleners in andere thuiszorgorganisaties en verzorgingshuizen in de regio welke kwalitatieve hulp in de thuiszorg kan worden geboden en wordt het tweetal blindelings gevonden. Rina: “Zij zijn gelukkig niet huiverig om mensen bij lekkageproblemen direct naar ons te verwijzen. We zijn na al die jaren volledig ingeburgerd en hebben onze plek verdiend. Op deze manier hoeft de eerste lijn zorgverlener zoals de huisarts mensen niet naar het ziekenhuis te verwijzen. Het is een unicum dat zelfs vanuit andere instellingen een beroep op ons kan worden gedaan.”

Door dit gegroeide vertrouwen dragen ook stomaverpleegkundigen van ziekenhuizen in de regio Apeldoorn hun patiënten steeds eerder over aan de thuiszorg. Zij zien de patiënten alleen nog vóór de operatie, tijdens de opname en één keer samen met de chirurg. De in stomazorg gespecialiseerde wijkverpleegkundigen van Vérian doen de nacontroles. Zelf zien zij zich als een naadloos verlengstuk van hun collega’s in het ziekenhuis. En niet alleen met Gelre of andere ziekenhuizen in de regio, zij komen (na een goede overdracht) zelfs bij mensen in de regio die in academische ziekenhuizen onder behandeling zijn geweest.

Vertrouwd gezicht

“Onze werkwijze is voor de stomadrager een heel goede oplossing”, vindt Marijke. “Bij twijfel of onduidelijkheden nemen we altijd contact op met de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis. Sowieso volgt altijd een terugkoppeling van onze activiteiten wanneer de cliënt nog onder behandeling is van het ziekenhuis. We hebben goede onderlinge contacten en krijgen de vrijheid om zelf de meest geschikte materialen in te zetten.”

“Tegelijkertijd zorgen wij voor de continuïteit van de stomazorg bij stomadragers”, vult Rina aan. “Want zodra een ziekenhuis zijn behandeltraject (DBC) sluit, is er geen contact meer tussen de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis en de patiënt. Dan is het van belang dat een stomaverpleegkundige in de eerste lijn die zorg op zich kan nemen. Wij zijn dan het vertrouwde gezicht met gespecialiseerde kennis van zaken, zorgverleners die zelfstandig kunnen indiceren. En wanneer dat noodzakelijk is dragen we de cliënt weer over aan de collega’s in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in geval van een vernauwing of wanneer spoelen niet meer helpt tegen verstopping. De cliënt staat centraal. En wij zullen in samenspraak met die cliënt, collega stomaverpleegkundigen en/of de huisarts bekijken bij wie hij of zij het best kan worden geholpen. ”

Kennis combineren

In de 52 uur die zij samen wekelijks voor Vérian werken zijn Rina Eilers en Marijke Mansier ook als BIG-trainers actief in het opleidingstraject voor het personeelsbestand van Vérian. Hierdoor kennen zij iedere zorgverlener in hun organisatie. Rina is naast trainer ook assessor voor nieuw opgeleide leerlingen tot verzorgende IG of verpleegkundige voor het ROC in Apeldoorn. Samen met Marijke vindt zij dat iedere thuiszorgorganisatie met gespecialiseerde, hbo-geschoolde wijkverpleegkundigen in een overkoepelende rol zou moeten werken. Men zou bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op de gespecialiseerde zorg van een andere thuiszorgorganisatie, zodat iedere stomadrager in de thuissituatie een stomaverpleegkundige kan hebben. “Dan kun je je ervaring met een brede groep stomadragers koppelen aan je specifieke kennis als wijkverpleegkundige. Waarbij je op de hoogte bent van iemands sociale kaart en beperkingen en kansen in de leefomgeving van de cliënt. Dát tezamen geeft onze meerwaarde weer.”

Cookie-instellingen

Vérian maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren