Naar inhoud
  • ​Resultaten mini-enquête cliëntenraad

​Resultaten mini-enquête cliëntenraad

30 sep 2020

Bij de start van de mini-enquête had de cliëntenraad aangegeven dat zij de resultaten in het najaar op de website zou publiceren. Het is mooi dat 34 van u de moeite hebben genomen de enquête in te vullen, waarvoor onze hartelijke dank! We realiseren ons dat het geen representatieve steekproef is, maar de uitkomsten geven toch een goede indruk van wat er bij u leeft in deze moeilijke Coronatijd!

Graag delen we de uitkomsten met u.

  • Ruim ¾ van de ondervraagden heeft (veel) vertrouwen in de zorg die zij van Vérian ontvangen. De overige geven aan wel zorgen te hebben over al dan niet aanwezige of al dan niet gebruikte beschermingsmiddelen. Goed om te weten!
  • Ruim 90% van de ondervraagden geeft aan genoeg zorg te ontvangen en ook de mantelzorg is bij 80% van de ondervraagden normaal voortgezet. Bij diegenen, waarbij door Corona veranderingen in de zorg zijn opgetreden, is het belangrijk dat de medewerkers van Vérian hierop extra attent blijven.
  • 60% van de ondervraagden maakt zich soms wel zorgen over de eigen gezondheid. We hebben niet gevraagd of dit uitsluitend door Corona komt. 35% maakt zich geen zorgen en een heel klein aantal maakt zich veel zorgen. De geruststellende aandacht van de medewerkers van Vérian is dus van het grootste belang.
  • Bijna 50% van de ondervraagden voelt zich soms eenzaam, omdat ze in deze tijd minder mensen zien. Bijna 20% voelt zich zelfs vaak eenzaam. De medewerker van Vérian is vaak één van de weinige lichtpuntjes op een dag.
  • Uit de overige opmerkingen van de ondervraagden blijkt veel waardering voor de zorgverleners.
  • Een goede communicatie over bijzonderheden, in het bijzonder over Corona en bereikbaarheid van de organisatie vindt men heel belangrijk.

Ook de komende tijd blijft de Cliëntenraad alert op stand van zaken in de thuiszorg. We wensen alle cliënten en medewerkers moed en sterkte toe dit allemaal vol te houden. Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

De Cliëntenraad

Cookie-instellingen

Vérian maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren