Naar inhoud
 • Update maatregelen Jeugdgezondheidszorg

Update maatregelen Jeugdgezondheidszorg

22 mei 2020

Op dit moment bezoekt u met uw kind(eren) het consultatiebureau bij Vérian.

In het hele land worden er allerlei maatregelen genomen om het Corona virus niet verder te laten uitbreiden. Ook bij het consultatiebureau hebben wij keuzes moeten maken om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. Hieronder leest u de maatregelingen die door ons zijn genomen en gelden vanaf heden (voor Hattem vanaf 1 juni).

Wat wel doorgaat:

 • De 22 wekenprik kunt u tijdens de spreekuren, volgens afspraak, ontvangen. Zie de Vérian website: www.verian.nl
 • De hielprik blijft tussen de 4e en 7e dag na de geboorte van uw kind, bij u thuis plaats vinden. De gehoorscreening wordt weer uitgevoerd sinds 4 mei. Daarnaast vindt er een inhaalslag plaats van de gehoorscreeningen die eerder zijn komen te vervallen. Hiervoor wordt telefonisch contact met u opgenomen.
 • Het eerste huisbezoek door het consultatiebureau tussen de 10 en 14 dagen na de geboorte gaat door. Er wordt een telefonisch contact met u gelegd, waarin u alle informatie over het consultatiebureau ontvangt en waarbij de jeugdverpleegkundige informatie aan u vraagt. Vervolgens wordt er eventueel een kort huisbezoek van maximaal 15 minuten met u afgesproken.
 • De afspraak op het consultatiebureau op de leeftijd van 4 weken, 3, 6 en 9 maanden en 3 jaar en 9 maanden gaan door.
 • De overige consulten op het consultatiebureau gaan alleen door, als uw kind een vaccinatie moet ontvangen. Het consult wordt zo kort mogelijk gehouden.
 • De kinderen van 3 jaar en 9 maanden, bij wie een telefonisch contactmoment al heeft plaats gevonden, worden opgeroepen voor een inhaalslag voor de ogentest en de vaccinatie. Hiervoor ontvangt u een oproep.
 • Alle overige contactmomenten waarbij geen vaccinatie gegeven hoeft te worden, worden omgezet in een telefonisch consult.

Inloopspreekuren
U kunt niet meer zonder afspraak langskomen op het inloopspreekuur. U kunt wel een afspraak maken voor bijvoorbeeld het wegen of een inhaal vaccinatie. Stuur daarvoor een mail naar uw eigen consultatiebureau.

Wanneer kunt u naar het consultatiebureau komen?

 • U kunt naar het consultatiebureau komen als u en uw kind gezond zijn. Uw afspraak kan niet doorgaan als u of uw kind last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts.
 • Broertjes en zusjes mogen niet mee komen naar de afspraak. Ook mag er maar 1 ouder mee naar de afspraak.
 • De jeugdarts of jeugdverpleegkundige houdt de afspraak zo kort mogelijk. Wij kunnen u later bellen of mailen, als u nog vragen heeft die niet dringend zijn.
 • Zwangere vrouwen kunnen zonder partner naar het consultatiebureau komen.

Heeft u vragen?
Het consultatiebureau is op werkdagen via de mail bereikbaar.
jgzbrummen@verian.nl
jgzeerbeek@verian.nl
jgzepe@verian.nl
jgzhattem@verian.nl
jgzheerde@verian.nl
jgztwello@verian.nl
jgzvaassen@verian.nl
jgzwapenveld@verian.nl
jgzscreenteam@verian.nl (voor de hielprik en de gehoorscreening)

De Zorglijn van Vérian is 24 uur/7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer (088) 126 3 126.

Tot wanneer gelden deze afspraken?
Deze afspraken gelden tot nader order en kunnen weer aangepast worden bij nieuwe updates vanuit het RIVM.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u tóch vragen hebben over de inhoud van deze brief, dan kunt u die kenbaar maken door een mail te sturen aan één van de bovenstaande mailadressen.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen u en uw kind(eren) een gezonde toekomst.

Cookie-instellingen

Vérian maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren