Naar inhoud
  • Ik heb een klacht

Ik heb een klacht

Ontevreden over onze zorg? Laat het ons weten! Wij vinden een goede relatie met onze cliënten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Laat het ons weten, dan kunnen wij er iets aan doen. Als u niet zelf uw klacht kunt indienen, kan uw partner, wettelijk vertegenwoordiger, een familielid of mantelzorger namens u de klacht bij Vérian indienen. U kunt op verschillende manieren uw klacht bespreekbaar maken.

Let op: Klachten over uw eigen bijdrage behandelt Vérian niet!

Heeft uw klacht betrekking op de vaststelling van uw inkomen en/of de inning van de Eigen Bijdrage door het CAK, wendt u zich dan tot het CAK. Zij hebben eigen brochures over het indienen van klachten of het maken van bezwaar. Deze brochures kunt u vinden op de website van het CAK onder de rubriek 'downloads'.

1. Klacht/signaal van onvrede bespreken met de medewerker en/of diens leidinggevende

Vaak klaart de lucht al als u uw onvrede bespreekbaar maakt bij de betreffende medewerker van Vérian of diens leidinggevende. Lukt dit om wat voor reden dan ook niet naar volle tevredenheid of heeft het gesprek niet geleid tot een oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachtensecretariaat van Vérian. U kunt daarbij de hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Vérian bij het formuleren van uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken, of in overleg met u uiterlijk binnen 10 weken behandeld en afgerond.

2. Klacht indienen bij het Klachtensecretariaat van Vérian

Uw klacht kunt u op verschillende manieren bij ons indienen:

Per e-mail: klachtensecretariaat@verian.nl; Per telefoon: (088) 126 3 126; Per brief: Klachtensecretariaat Vérian, Postbus 1032, 7301 BG Apeldoorn.


3. Klacht indienen bij de landelijke Geschillencommissie

Mocht uw klacht nog niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen Stichting Zorggeschil. Zij informeren u over de kosten die hieraan zijn verbonden. Voor meer informatie:

Website: www.zorggeschil.nl; Per e-mail: info@zorggeschil.nl; Per telefoon: (056) 161 8 711; Per brief: Stichting Zorggeschil, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.

Meer weten?

Onze volledige klachtenregeling leest u hier.

Cookie-instellingen

Vérian maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren