Vrian home

Cliëntenraad: 'Opkomen voor de belangen van de cliënt'

Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht een Cliëntenraad samen te stellen. Zo staat dat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Een Cliëntenraad bestaat uit een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van (potentiële) cliënten en hun naasten van een zorgorganisatie behartigt en bewaakt. De Cliëntenraad is een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur. Dit adviesorgaan mag gevraagd en ongevraagd advies geven. De leden van de Cliëntenraad zijn een afspiegeling van alle cliënten uit het werkgebied van Vérian.

Verbindende schakel

De Cliëntenraad vormt de verbindende schakel tussen Thuiszorg Vérian en zijn (potentiële) cliënten en hun naasten in het gehele werkgebied. Het doel van de Cliëntenraad is bevordering van goede dienstverlening aan alle cliënten. De Cliëntenraad kijkt bijvoorbeeld naar algemene gemeenschappelijke onderwerpen, zoals bereikbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de verleende zorg.

Goed overleg

Regelmatig vindt overleg plaats tussen de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur van Vérian. Tijdens dit overleg worden wensen en ervaringen besproken, die door cliënten onder de aandacht zijn gebracht bij de Cliëntenraad en kan invloed worden uitgeoefend op het beleid van Vérian. De Raad van Bestuur houdt bij haar te nemen beslissingen rekening met het advies van de Cliëntenraad.

Wilt u iets bij ons onder de aandacht brengen, neemt u dan contact met ons op. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen. Heeft u een klacht, maakt u deze dan wel bespreekbaar. Want alleen dan kan Vérian iets aan uw klacht doen.