Vérian home

U bent ontevreden? Laat het ons weten!

Wij vinden een goede relatie met onze cliënten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen. Als u niet zelf uw klacht kunt indienen, kan uw partner, wettelijk vertegenwoordiger, een familielid of mantelzorger namens u de klacht bij Vérian indienen. U kunt op verschillende manieren uw klacht bespreekbaar maken.

Let op: Klachten over uw eigen bijdrage behandelt VĂ©rian niet!

Heeft uw klacht betrekking op de vaststelling van uw inkomen en/of de inning van de Eigen Bijdrage door het CAK, dan dient u zich te wenden tot het CAK. Zij hebben eigen brochures over het indienen van klachten of het maken van bezwaar. Deze brochures kunt u vinden op de website van het CAK onder de rubriek 'downloads'.

1. Klacht/signaal van onvrede bespreken met de medewerker en/of diens leidinggevende

Vaak klaart de lucht al als u uw onvrede bespreekbaar maakt bij de betreffende medewerker van VĂ©rian of diens leidinggevende. Lukt dit om wat voor reden dan ook niet naar volle tevredenheid of heeft het gesprek niet geleid tot een oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachtensecretariaat van VĂ©rian. U kunt daarbij de hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van VĂ©rian bij het formuleren van uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken, of in overleg met u uiterlijk binnen 10 weken behandeld en afgerond.

2. Klacht indienen bij het Klachtensecretariaat van VĂ©rian

Uw klacht kunt u kosteloos bij ons Klachtensecretariaat indienen. Dat kan op verschillende manieren:

  1. Ga naar de website van VĂ©rian: Via het digitaal klachtenformulier;
  2. Per email: klachtensecretariaat@verian.nl;
  3. Per telefoon: 088 - 126 3 126 (Zorglijn 24 uur x 7 dagen bereikbaar);
  4. Per brief: Klachtensecretariaat VĂ©rian, Postbus 1032, 7301 BG APELDOORN.

3. Klacht indienen bij de Klachtencommissie van VĂ©rian

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kan de klachtenfunctionaris ingezet worden als bemiddelaar. Maar u kunt ook uw klacht rechtstreeks schriftelijk voorleggen aan de Externe Klachtencommissie van VĂ©rian.

Een klacht indienen bij de klachtencommissie is eveneens kosteloos. Zij neemt vervolgens contact met u op over de vervolgstappen en doet na onderzoek een uitspraak. Stuur uw klacht naar:
Secretaris Externe Klachtencommissie VĂ©rian
Postbus 1032
7301 BG Apeldoorn

4. Klacht indienen bij de landelijke Geschillencommissie

Mocht uw klacht nog niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen Stichting Zorggeschil. Hier zijn wél kosten aan verbonden. Voor meer informatie:
Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel
Tel: 0561 618711

info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

Wilt u de volledige klachtenprocedure van VĂ©rian lezen? Deze kunt u opvragen bij het klachtensecretariaat VĂ©rian klachtensecretariaat@verian.nl of per telefoon: 088 1263434