Vrian home

De organisatie Vérian: missie, organisatievisie & kwaliteit

Onze missie

Vérian biedt samenhangende zorg en begeleiding aan bij mensen thuis. Onze professionals zoeken daarin vanuit hun kennis, kunde en betrokkenheid met de cliënt voortdurend naar de beste oplossing.

Vérian wil in een dynamische omgeving met opdrachtgevers, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgverleners de verbindende schakel zijn rondom de cliënt. Zorg en ondersteuning zijn mede daardoor altijd en op elke plek vertrouwd dichtbij. Vérian noemt dat 'samen redzaam'.

Organisatievisie

Vérian wil ondernemen, met behoud van het maatschappelijk karakter van de zorgorganisatie die we zijn. We stemmen onze marktstrategie af op de kansen en bedreigingen in de markt. Wij zorgen dat de prijzen van onze producten en diensten inzichtelijk zijn zodat u de juiste keuze kunt maken. Verder willen wij een breed pakket aan onderscheidende producten en diensten bieden. Via www.digitale-sociale-kaart.nl kunt u zien welke zorg wij in uw woonplaats aanbieden. Vérian heeft geen wachtlijsten

Onze medewerkers spelen een belangrijke rol bij het onderkennen en vervullen van de behoefte van onze cliënt. Niet alleen door zorg op kwalitatief hoog niveau te geven, ook bejegening, continuïteit en aanspreekbaarheid zijn belangrijke elementen.

We willen samenwerken met andere aanbieders van zorg, wonen en welzijn om een pakket te bieden, zodat u zelfstandig kunt blijven wonen.

Kwaliteit

Vérian streeft naar een hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Maar welke verwachtingen of wensen heeft een cliënt? Dat kan voor iedere cliënt anders zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt zullen overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Onze cliënten geven ons voor het verlenen van zorg een ruime 8. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Privacybeleid

Vérian heeft ter Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een beleid opgesteld houdende de regels voor de registratie van persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Vérian heeft dit opgesteld omdat zij grote waarde hecht aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van betrokkenen en tevens om te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 van kracht gaat. Vérian is zich bewust van de behoefte aan, en het recht op, privacy van betrokkenen. Hiertoe volgt Vérian de (wettelijke) regels om de privacy van betrokkenen te waarborgen.

Doel

Vérian beoogt met dit beleid betrokkenen inzicht te verschaffen in het doel van Vérian op persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken, de verwerkingen van persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten van cliënten en/of medewerkers.

» lees hier het volledige privacybeleid