Naar inhoud
  • Cliëntenraad

Cliëntenraad

Verbindende schakel
De Cliëntenraad vormt de verbindende schakel tussen Vérian, de (potentiële) cliënten en hun naasten. Het doel van de Cliëntenraad is bevordering van goede dienstverlening aan alle cliënten. De leden van de Cliëntenraad zijn een afspiegeling van alle cliënten uit het werkgebied van Vérian. Als adviesorgaan voor de Directie wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven over onderwerpen als bereikbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de verleende zorg.

Belangen van de cliënt

Regelmatig vindt overleg plaats tussen de Cliëntenraad en de directie van Vérian. Tijdens dit overleg worden de wensen en ervaringen besproken, die door cliënten onder de aandacht zijn gebracht bij de Cliëntenraad. De directie houdt bij de te nemen beslissingen rekening met het advies van de Cliëntenraad.

Contact

Hoe zijn wij bereikbaar?

Cookie-instellingen

Vérian maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren