Naar inhoud
  • Kwaliteit

Kwaliteit

Vérian staat voor hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit van zorg voor de cliënt en kwaliteit van en voor de medewerkers. Kwaliteit van zorg is voor ons het voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, binnen de doelstellingen van de organisatie. Vérian is zich ervan bewust dat geen cliënt hetzelfde is en wensen en behoeften voor elke cliënt anders kunnen zijn. Dat maakt dat we steeds met de cliënt overleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Zorg voor kwaliteit is binnen Vérian ieders zorg.

Om kwaliteit voor cliënten en medewerkers te borgen, wordt kwaliteit binnen Vérian continu gemeten en verbeterd. Dit doen wij onder andere door tussenevaluaties en eindevaluaties van zorg, cliënttevredenheidsonderzoeken en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Wij zijn er ontzettend trots op dat onze kwaliteit erkend wordt. De cliënten van Vérian geven een ruime 8 voor onze zorgverlening!

Vérian is HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-certificaat geeft aan dat Vérian voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Dat betekent dat Vérian:

  • goed georganiseerd is;
  • cliënten centraal stelt;
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
  • betrouwbare resultaten presenteert;
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan of u bent ontevreden over onze zorg of dienstverlening, dan horen we dat graag van u. Uw suggesties en klachten vatten we op als advies om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over onze klachtenregeling.

Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad

De Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) van Vérian draagt bij aan het borgen van hoogwaardige kwaliteit van de zorg. Zij adviseert de Raad van Bestuur en management over de (beroeps)ontwikkelingen van onze Verpleegkundigen en Verzorgenden in de praktijk. Daarnaast stimuleert de VVAR het vergroten van beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en professionalisering van de beroepsgroep.

Cookie-instellingen

Vérian maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren