Vérian home

De Raad van Bestuur van VĂ©rian

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie Vérian. Concreet is het bestuur verantwoordelijk voor onder andere de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie en het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In reglement Raad van Bestuur staat de volledige verantwoordelijkheid van de bestuurder beschreven.