Vérian home

De Raad van Toezicht van VĂ©rian

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt ondermeer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur. In het reglement Raad van Toezicht staat de volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht beschreven.

De huidige leden van de Raad van Toezicht (15-09-2015) zijn: