Vrian home

Specialistische Verpleegkundige Zorg

Naast de wijkteams die verzorging en verpleging leveren, heeft Vérian een aantal teams met gespecialiseerde verpleegkundigen. Onze gespecialiseerde wijkverpleegkundigen zijn extra opgeleid (SSSV-opleiding) voor ondersteuning bij specifieke (chronische) ziekten, aandoeningen en complexe zorg. Behalve met specialistische verpleegkundige handelingen, ondersteunen zij u ook breed bij alle gevolgen van uw ziekte of aandoening. U, maar ook uw partner, kunnen bij hen terecht voor advies, voorlichting en begeleiding bij u thuis of tijdens een spreekuur.

Vérian heeft wijkverpleegkundigen in dienst die gespecialiseerd zijn op het gebied van:

Samenwerken

Onze gespecialiseerde verpleegkundigen hebben een goede samenwerking met onder andere specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen in ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, diëtisten en de wijkteams Verpleging & Verzorging. Bent u door uw specialist of huisarts doorverwezen, dan heeft de gespecialiseerd verpleegkundige reeds informatie over u ontvangen. Uw arts wordt uiteraard ook geïnformeerd over de zorg door de gespecialiseerd verpleegkundige.

Verwijzing en kosten

Vaak bent u een eigen bijdrage verschuldigd voor de zorg waar u gebruik van maakt. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Voor een consult of huisbezoek van de gespecialiseerd verpleegkundige heeft u in de meeste gevallen geen verwijzing of indicatie van het CIZ nodig. Voor het consult of huisbezoek van de gespecialiseerd verpleegkundige worden geen kosten in rekening gebracht. Zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van de kosten voor zorgproducten en/of hulpmiddelen. Informeer goed bij uw verzekeraar waar u voor verzekerd bent en wat de voorwaarden zijn.

Meer weten?

Onze medewerkers van de Zorglijn (088) 126 3 126 beantwoorden 7 dagen per week graag al uw vragen. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het aanvragen van uw indicatie.