Naar inhoud
 • Medewerkers Zorgcentrale

Algemeen
Functie Medewerker Zorgcentrale


Doel / kern van de functie
Het afhandelen van zorggerelateerde cliëntvragen. Doelgroepen zijn cliënten en medewerkers van Stichting Vérian en cliënten van de opdrachtgevers.

Situatieschets
De medewerker is werkzaam bij Vérian zorgcentrale BV. Vanuit de zorgcentrale BV worden de volgende diensten worden aangeboden:
- Personenalarmering
- Bereikbaarheidsdiensten
- Zorgopvolging.
Deze verschillende diensten worden aangeboden aan diverse partijen. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit een telefooncentrale en worden in een continu rooster uitgevoerd. De medewerker zorgcentrale werkt in dagdiensten.

Plaats in de organisatie
Zie organisatieschema.

Leiding geven / leiding ontvangen
Ontvangt hiërarchisch leiding van de teamleidinggevende Vérian Zorgcentrale BV.

Interne en externe contacten
Intern
Heeft ad hoc contact met de manager Vérian zorgcentrale BV
Extern
Heeft dagelijks contact met (potentiële) cliënten van Stichting Vérian en opdrachtgevers (afhandelen van informatievragen).
Heeft dagelijks contact diverse functionarissen en afdelingen van Stichting Vérian (informatieverstrekking, afstemming en inzet van zorg).

Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen
Verstrekken van informatie.
Afhandelen van informatievragen.
Melden en registreren van klachten en incidenten.
Verwerken van cliëntinformatie.
Overige werkzaamheden.

Uitwerking van werkzaamheden en taken in activiteiten
Verstrekken van informatie:
- verstrekt informatie aan (potentiële) cliënten inzake producten, diensten en de regionale sociale kaart;
- geeft informatie aan medewerkers Stichting Vérian betreffende interne procedures en instructies van opdrachtgevers;
- zet zorg in op een ad hoc zorgvraag in een bekende cliëntsituatie;
- verstrekt statusinformatie met betrekking tot de dienstverlening van de opdrachtgever aan de cliënt, of verzoekt aan interne organisatie/opdrachtgever deze informatie aan te leveren.
Afhandelen van informatievragen:
- inventariseert en analyseert de behoefte van de cliënt;
- informeert de cliënt of verwijst deze door volgens protocol;
- registreert de gegevens van de cliënt en de inhoud van het telefoongesprek;
- neemt, onder toezicht, eenvoudige hulpvragen aan.
Melden en registreren van klachten en incidenten:
- meldt en registreert klachten, incidenten en calamiteiten cliëntenzorg;
- handelt mondelinge klachten af.
Verwerken van cliëntinformatie:
- neemt wijzigingen in afspraken aan en verwerkt deze;
- meldt wijziging bij de interne organisatie/opdrachtgever;
- verwerkt mutaties van cliëntgegevens in geautomatiseerd systeem.
Overige werkzaamheden:
- draagt bij aan onderhoud en ontwikkeling van interne werkprotocollen.

Functie-eisen per gezichtspunt
Kennis
Relevante zorgopleiding – Kwalificatieniveau 3. Kennis en deskundigheid worden op peil gehouden door deelname aan (bij)scholingstrajecten die op initiatief van de werkgever worden georganiseerd. Kennis van de regionale sociale kaart. Kennis van het gebruik van geautomatiseerde systemen.
Zelfstandigheid
Werkzaamheden worden, binnen vastgestelde protocollen, procedures en richtlijnen, zelfstandig uitgevoerd. Problemen vallend binnen het takenpakket worden zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op de verpleegkundig zorgcentralist en de teamleidinggevende.
Sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden als tact, inlevingsvermogen en overtuigingskracht zijn van belang bij de contacten met cliënten, medewerkers en opdrachtgevers.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
Heeft invloed op cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid door de diverse contacten.
Is verantwoordelijk voor de juiste inschatting en zorgvuldige afhandeling van hulp- en informatievragen.
Uitdrukkingsvaardigheden
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig bij de communicatie met in- en externe partijen.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor de registratie van gegevens.
Bewegingsvaardigheden
Bewegingsvaardigheden zijn nodig bij de dagelijkse verwerking van gegevens.
Oplettendheid
Oplettendheid is vereist voor het bewaken van afhandeling en vervolgacties naar aanleiding van cliëntgesprekken, alsmede voor het volledig en juist weergeven van berichten en de registratie ervan. Bij het verrichten van de werkzaamheden kunnen verstorende factoren optreden.
Overige functie-eisen
Geduld en volharding zijn nodig in de telefonische contacten met cliënten en medewerkers.
Ordelijkheid en systematiek zijn van belang bij de registratie van gegevens. Integriteit is van belang in de omgang met vertrouwelijke informatie van medewerkers en cliënten.
Inconveniënten
Fysieke belasting kan optreden als gevolg van plaatsgebonden werk waarbij langdurig moet worden gezeten.
Psychische belasting kan optreden door het werken onder tijdsdruk en de omgang met negatieve reacties van cliënten.

FWG 30

Solliciteren

NAW gegevens NAW gegevens
Sollicitatie Sollicitatie

‹ Terug naar het overzicht

Standplaats
Apeldoorn
Aantal uren
in overleg
Werktijden
Dag-, avond-, weekend- en nachtdiensten
Dienstverband
Bepaalde tijd
 • Onze kernwaarden

  Om onze ambities waar te maken vinden wij het essentieel dat onze medewerkers zich herkennen in en handelen volgens onze 5 kernwaarden:

 • 1. Ondernemerschap

  Bij Vérian gebruiken wij onze regelruimte en ondernemende kwaliteiten om de eigen verantwoordelijkheden voor onze resultaten actief te nemen;

 • 2. Passie

  Wij hebben passie voor ons vak, onze cliënten en hun netwerk, onze collega’s en onze organisatie

 • 3. Flexibel

  Wij kunnen en willen meebewegen met de veranderingen die op ons afkomen.

 • 4. Teamwork

  Ik stel mij open op en ben bereid gevraagd en ongevraagd in gesprek te gaan over de uitvoering van mijn werk.

 • 5. Professioneel

  Ik doe mijn werk met zorg en deskundigheid vanuit (zelf)gestelde doelen en kaders en communiceer daar adequaat over.

 • Algemene arbeidsvoorwaarden

  Vérian is als dé aanbieder voor veelzijdige zorg thuis aangesloten bij de CAO voor Verpleeg-, verzorgingshuizen en Thuiszorg aangesloten. Klik op de link voor meer informatie over deze CAO.

 • Collectiviteitskorting

  Vérian heeft als werkgever collectiviteitskortingen afgesloten met CZ. Zodra je bij ons in dienst komt word je hier uiteraard volledig over geïnformeerd.

 • MKSA

  Binnen Vérian is het mogelijk om een gedeelte van het arbeidsvoorwaardenpakket aan te passen aan persoonlijke wensen of behoeften; ook wel het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA) genoemd. Dit betekent dat de ene arbeidsvoorwaarde (bron) tegen de andere arbeidsvoorwaarde (doel) kan worden geruild, waarmee fiscaal voordeel kan worden behaald. Hierover word je uiteraard uitgebreid geïnformeerd zodra je bij ons in dienst treedt.

 • Contractvormen

  Als werkgever vinden wij jouw eigen situatie belangrijk en denken wij graag met je mee. Daarom bieden wij verschillende contractvormen aan. Heb jij behoefte aan vastigheid in je uren en inzetbaarheid? Of heb je juist behoefte aan flexibiliteit qua uren en inzetbaarheid? Bij Vérian is alles bespreekbaar. Wij horen graag wat jouw wens is!

Cookie-instellingen

Vérian maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren