Naar inhoud
 • Specialistische zorg: Palliatieve zorg

Specialistische zorg: Palliatieve zorg

Wat doen wij?
Wij zijn gespecialiseerd in het regelen en geven van alle zorg aan cliënten in de laatste levensfase. Bij deze cliënten helpen behandelingen die op genezing gericht zijn niet of niet meer genoeg om de ziekte te bestrijden. Afhankelijk van de situatie, kan dagen, weken, maanden of jaren palliatieve zorgverlening vereist zijn. Denk hierbij aan:

 • verbeteren van de kwaliteit van zorg voor cliënten en hun naasten in de palliatieve fase, waarbij de kwaliteit van leven en waardig sterven centraal staat. Met aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten;
 • de mogelijkheid van vroegtijdige ondersteuning en begeleiding;
 • vroegtijdig een indicatie stellen voor palliatieve zorg.

Neem contact met ons op wanneer:

 • een cliënt een terminaalverklaring heeft, de cliënt en/of naasten behoefte hebben aan een oriënterend en algemeen adviserend huisbezoek;
 • bij terminale cliënten waarbij zich moeilijk te behandelen lichamelijke problemen voordoen zoals: pijn, misselijkheid, benauwdheid of obstipatie;
 • bij psychosociale zorgen of problemen;
 • als er een zorgplan opgesteld moet worden voor de cliënt waarin alle aspecten van de gewenste palliatieve zorg en begeleiding zijn opgenomen;
 • als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden rondom het einde van het leven, zoals overwegingen bij palliatieve sedatie of euthanasie;
 • als er vragen of onduidelijkheden zijn met betrekking tot de inzet van andere teams van Vérian zoals: het technoteam, het waakteam en andere gespecialiseerde teams;
 • er behoefte is aan een consultfunctie bij cliënten die palliatieve zorg ontvangen.

Met wie werken wij samen?
Wij werken samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Veluwe, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, het technoteam van Vérian, het waakteam van Vérian, diëtisten, ziekenhuizen, hospice en het wondzorgteam van Vérian.

Direct zorg regelen
Als zorgprofessional vraagt u direct zorg aan voor uw cliënt door te bellen met onze Verwijzerslijn: (055) 2002 802.

Cookie-instellingen

Vérian maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren