Naar inhoud
 • Specialistische zorg: Niet aangeboren hersenletsel

Specialistische zorg: Niet aangeboren hersenletsel

Wat doen wij?
Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan cliënten met hersenletsel als gevolg van CVA, MS, Parkinson, andere neurologische ziektebeelden of hersentrauma.

 • In goed overleg met de cliënt en naasten wordt bekeken wat nodig is in hun specifieke situatie. De wensen, achtergrond en belevingswereld van de cliënt en naasten staan daarbij centraal.
 • Samen met de cliënt en diens naasten wordt gezocht naar praktische oplossingen, passende therapie en daginvulling. Te denken valt aan tips hoe om te gaan met werk, gezin, verandering van rolpatronen binnen een relatie, moeilijk/veranderd gedrag, dagbesteding, therapieën, vrijwilligers inschakelen, advisering rondom lotgenotencontact, etc.
 • Daarnaast wordt er aandacht besteed aan preventie, coaching en voorlichting omtrent leefstijl, hoe om te gaan met de ziekte, maar ook uitleg over de gevolgen en symptomen behorend bij het ziektebeeld.

Neem contact met ons op wanneer:

 • Een cliënt die in zorg komt/is na een CVA, waarbij gewerkt dient te worden volgens de neurorevalidatierichtlijn om het herstel te bevorderen;
 • Een cliënt in zorg komt met een neurologisch ziektebeeld en er is behoefte aan voorlichting en meedenken over bijvoorbeeld praktische problemen bij de verzorging/verpleging;
 • Er vragen zijn over de veranderingen als gevolg van het hersenletsel, op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal/maatschappelijk gebied. Zoals bij vraagstukken over dagbesteding voor mensen met NAH en het eventueel regelen daarvan, over werk en UWV, over hoe om te gaan met veranderd gedrag.

Met wie werken wij samen?

 • CVA keten Apeldoorn (Gelre ziekenhuis Apeldoorn, Klimmendaal, Zorggroep Apeldoorn);
 • CVA keten Zwolle;
 • Parkinsonnet;
 • Eerstelijnstherapeuten, zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie;
 • Organisaties die zich bezighouden met Niet Aangeboren Hersenletsel;
 • Welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties;
 • Teams binnen Vérian en andere zorgorganisaties.

CVA Zorgketen regio Apeldoorn en Zutphen

De zorgketen heeft als doel dat de patiënt zo snel mogelijk en zonder belemmeringen zijn behandeling en revalidatie kan volgen. En dat de patiënt op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats krijgt. Het zorgproces is zo georganiseerd dat overgangen (van bijvoorbeeld ziekenhuis naar verpleeghuis / revalidatiecentrum / naar huis) soepel verlopen.

Vérian maakt deel uit van de CVA zorgketen regio Apeldoorn en Zutphen. Bij deze zorgketen zijn de volgende organisaties aangesloten:

 • Gelre ziekenhuizen – locatie Apeldoorn en Zutphen
 • Stichting Klimmendaal revalidatiespecialisten – locatie Apeldoorn en Zutphen
 • Zorggroep Apeldoorn e.o – locatie Winkewijert
 • Stichting Vérian
 • Stichting Sutfene – locatie het Bastion
 • Stichting Sensire
 • Huisartsen Regio Apeldoorn en Zutphen e.o.

Wilt u meer informatie over de CVA zorgketen regio Apeldoorn en Zutphen? Neem dan contact op met ketencoördinator Marjan van Boven via m.van.boven@gelre.nl.

Direct zorg regelen
Als zorgprofessional vraagt u direct zorg aan voor uw cliënt door te bellen met onze Verwijzerslijn: (055) 2002 802.

Cookie-instellingen

Vérian maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren